ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Ανδρόνικος Δημήτριος


Ο αρχιτέκτονας Δημήτριος Ανδρόνικος του Ιωάννη εμφανίζεται να δραστηριοποιείται σε μελέτες στην Πυρίκαυστο Ζώνη Θεσσαλονίκης ήδη από την δεκαετία του ’20. Από σφραγίδα που χρησιμοποιεί στις αρχές της δεκαετίας του ’30 προκύπτει ότι ήταν απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παλιότερο γνωστό του έργο η Μαράσλειος Σχολή Φιλιππούπολης γύρω στα 1900. Τέλος, σε καταχώρηση του 1940, με τίτλο «Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου» στα Τεχνικά Χρονικά [τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.] εντοπίζεται ο επίσης αρχιτέκτονας Ιωάννης Ανδρόνικος του Δημητρίου, ο οποίος μπορούμε με σχετική ασφάλεια να υποθέσουμε ότι ήταν ο γιος του. Αυτός πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος το 1937 και είχε έδρα στο μέγαρο Σίγγερ, αρ.7 στην Θεσσαλονίκη (το κτίριο υφίσταται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 36 και Σπανδωνή 1).


old building
10-8


old building
136-4


old building
142-7