ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Ιμόφ Αιμίλιος


Εργάστηκε στην εταιρεία ΕΡΕΚΑ στα μέσα της δεκαετίας του ’20.


old building
129-3


old building
129-3