ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Καμπανέλλος Γεώργιος


Ο αρχιτέκτονας Γεώργιος Καμπανέλλος του Γρηγορίου (αρ. μητρώου ΤΕΕ 461) πήρε δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1921. Από το 1924 έως το 1925 εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Την διετία 1925-1926 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και εργολάβος δημοσίων έργων στη Θεσσαλονίκη. Το χρονικό διάστημα 1926-1930 υπηρέτησε ως προϊστάμενος του Αρχιτεκτονικού Τμήματος του Δήμου Θεσσαλονικέων. Το 1930 επανήλθε στο ελεύθερο επάγγελμα ως εργολάβος δημοσίων έργων.

Το γραφείο του σύμφωνα με τα αρχεία του ΤΕΕ βρισκόταν στη Βενιζέλου και Β. Ηρακλείου 19 (μάλλον στο Μέγαρο Μαΐσα), ενώ από μεταπολεμική σφραγίδα, η θέση του εντοπίζεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 4 στη Θεσσαλονίκη.


old building
155-3


old building
131-6