ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Κιτσίκης Κωνσταντίνος


Ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Κιτσίκης (αρ. μητρώου ΤΕΕ 532) πήρε το δίπλωμά του το 1913 από την Technische Hochschule στο Βερολίνο. Το χρονικό διάστημα 1914-1915 εργάστηκε ως αρχιτέκτονας του Δήμου της πόλεως του Βερολίνου. Από το 1917 έως το 1919 υπήρξε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για την εκπόνηση νέου σχεδίου πόλεως της Θεσσαλονίκης. Το χρονικό διάστημα 1919-1921 εργάστηκε ως προϊστάμενος του Γραφείου Αρχιτεκτονικών Μελετών του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Από το 1921 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, εκπονώντας μελέτες και επιβλέποντας αρχιτεκτονικά έργα. Παράλληλα δημοσίευσε άρθρα στα περιοδικά Έργα και Τεχνικά Χρονικά.

Το γραφείο του βρισκόταν στην οδό Σκαραμαγκά 4, στην Αθήνα. Στην Πυρίκαυστο Ζώνη της Θεσσαλονίκης, εκτός από τη συμβολή του στο έργο της Διεθνούς Επιτροπής Νέου Σχεδίου της Θεσσαλονίκης, σχεδίασε το κτίριο της Εμπορικής Τράπεζας (νυν Alpha Bank) στην οδό Ίωνος Δραγούμη 21.


old building
135-5