ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Ματαράσσο Μωρίς


Ο πολιτικός μηχανικός Μωρίς Ματαράσσο, πήρε το πτυχίο του από την Ecole Spéciale des Travaux Publiques, στο Παρίσι. Το γραφείο του βρισκόταν στην οδό Πτολεμαίων 3.

Σε επιστολόχαρτο με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 1926 εντοπίζεται τυπωμένο λογότυπο “ΜΑΤΑΡΑΣΣΟ – ΠΟΖΕΛΛΗ / Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες / Γενικαί Εργολαβίαι Οικοδομών” στο οποίο έχει διαγραφεί το όνομα του Σαλβατόρε Ποζέλλη.


old building
150-20


old building
137-5