ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος


Ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος του Μιχαήλ (αρ. μητρώου ΤΕΕ 1464) πήρε το δίπλωμά του από την Αυτοκρατορική Σχολή Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης. Εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους Σ.Δ. Μυλωνά και Ε.Σ. Κοτζαμπασούλη. Όλοι μαζί διατηρούσαν Αρχιτεκτονικό – Εργολαβικό Γραφείο στον 2ο όροφο του Μεγάρου Δρακούλη, στη γωνία των οδών Μητροπόλεως 17 και Βενιζέλου 12.