ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Νάτσης Γ. Τρύφων - Τριαντάφυλλος


Ο πολιτικός μηχανικός Τρύφων-Τριαντάφυλλος Νάτσης, του Γεωργίου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο πατέρας του είχε εγκατασταθεί μαζί με άλλους συντοπίτες του, τεχνίτες από το Βογατσικό. Η οικογένεια μετακινήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο Τρύφων – Τριαντάφυλλος Νάτσης σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ αλλά και στο Παρίσι. Πέθανε νωρίς, το 1929. Ο γιος του Γεώργιος, καταχωρημένος στα αρχεία του ΤΕΕ (αρ. μητρ. 4343) με πατρώνυμο Τριαντάφυλλος σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου πήρε πτυχίο το 1948.


old building
10-8