ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Πάικος Εκτορας


Ο μηχανικός Έκτορας Πάικος υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, που έκανε την πρώτη του συνάντηση τον Ιανουάριο του 1917. Ο Έκτωρ Πάικος, εργάστηκε εντατικά στην Πυρίκαυστο Ζώνη της Θεσσαλονίκης, απασχολούμενος κυρίως σε έργα κατοικίας.


old building
52-4


old building
152-8-9