ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Παιονίδης Ο. Φιλήμων


Ανιψιός του Ξενοφώντα Παιονίδη, πήρε πτυχίο αρχιτεκτονικής το 1919 (αρ. μητρώου ΤΕΕ 2263). Αρχικά εργάστηκε μόνος του και διατηρούσε γραφείο στην οδό Φράγκων 23 ή 28. Στην συνέχεια και γύρω στο 1928 εμφανίστηκε να εργάζεται μαζί με τον Ξενοφώντα Παιονίδη, με τον οποίο διατηρούσε γραφείο (γρ. 66-67) στο κτίριο Δρακούλη.