ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Παλαιολόγος Λεωνίδας


Ο Λεωνίδας Παλαιολόγος του Δημητρίου (αρ. μητρώου ΤΕΕ 66) αποφοίτησε από την Αυτοκρατορική Σχολή Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης το 1913. Εργάστηκε εκτεταμένα στην ανοικοδόμηση της Πυρικαύστου Ζώνης της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στα αρχεία έχει εντοπιστεί σφραγίδα στην οποία φαίνεται η συνεργασία του με τον μηχανικό Ορ. ή Θρ. Μαρκογιαννόπουλο χωρίς περαιτέρω διεύθυνση. Σε άλλη προσωπική σφραγίδα αναφέρεται μόνο η προέλευση του διπλώματός του και όχι η διεύθυνση του γραφείου του. Από τα αρχεία του ΤΕΕ προκύπτει ως διεύθυνση του γραφείου του το μέγαρο Σίγγερ (συμβολή Βενιζέλου, Ερμού και Σπανδωνή) και αργότερα η οδός Μενελάου16.


old building
150-15


old building
140-3