ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Παπαδάκης Κωνσταντίνος


Ο πολιτικός μηχανικός Κωνσταντίνος Παπαδάκης του Ιωάννη (αρ. μητρώου ΤΕΕ 900) πήρε το δίπλωμά του από το ΕΜΠ το 1905. Την διετία 1905-1906 εργάστηκε στη "Λιμενική Εταιρία" της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια και μέχρι το 1913 στην Αίγυπτο ως μηχανικός υδραυλικών έργων. Τα επόμενα πέντε χρόνια εργάστηκε ως μηχανικός του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από το 1922 και μέχρι το 1931 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργαζόμενος αποκλειστικά με τον Ξενοφώντα Παιονίδη σε οικοδομικά έργα. Το 1931 επέστρεψε στο δημόσιο τομέα ως διευθυντής του τμήματος γεωργικής υδραυλικής του Υπουργείου Γεωργίας.


old building
53-1


old building
16-2


old building
152-8-9


old building
18-2


old building
135-4