ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Πάππης Αντώνης


Ο μηχανικός Αντώνιος Πάππης περιλαμβάνεται μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, σύλλογος που συνήλθε το Γενάρη του 1917. Υπήρξε έφεδρος αξιωματικός και εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Πυρίκαυστο Ζώνη της Θεσσαλονίκης.

Από τα αρχεία της Πυρικαύστου έχει προκύψει η αρχική θέση του Γραφείου εντός του Τζαμλί Χαν στην ανατολική πλευρά του ΟΤ135.


old building
9-1