ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Πιζάνης Νέστορας


Ο πολιτικός μηχανικός Νέστορας Πιζάνης του Ιωάννη (αρ. μητρώου ΤΕΕ 1011) πήρε το πτυχίο του από το ΕΜΠ το 1919. Την διετία 1919-1921 εργάστηκε ως μηχανικός στην Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Την χρονική περίοδο 1923-1927 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα.


old building
10-2