ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Πλεϋμπέρ Ζοζέφ


Ο Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός Ζοζέφ Πλεϋμπέρ ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1915. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Σχεδίου της Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε σε μεγάλο αριθμό οικοδομικών έργων στην Πυρίκαυστο Ζώνη της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα μηχανικό Ελί Χασσίδ-Φερνάντεζ.


old building
16-16


old building
150-4


old building
150-4


old building
150-6


old building
20-2


old building
135-5


old building
136-7


old building
137-7