ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Ποζέλλη, Σαλβατόρε (Σωτήρης)


Ο αρχιτέκτονας Σαλβατόρε Ποζέλλη, ο οποίος αρκετές φορές σε έγγραφα αναφέρεται ως Σωτήριος, πήρε το δίπλωμα της αρχιτεκτονικής από την Ειδική Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Παρίσι (École Spéciale d’Architecture). Το γραφείο του βρισκόταν στο Μέγαρο Αλτσέχ (στη γωνία των οδών Βασ. Ηρακλείου 31 και Κομνηνών 26-δεν σώζεται πλέον), ενώ για κάποιο διάστημα είχε συνεργαστεί με τον μηχανικό Μωρίς Ματαράσσο.


old building
150-20


old building
136-8


old building
137-5