ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Ρούμπενς, Μαξιμιλιανός (Μαξ)


Ο αρχιτέκτονας Μαξιμιλιανός Ρούμπενς, αποφοίτησε από την Αυτοκρατορική Σχολή Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης το 1912. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου δραστηριοποιήθηκε στην Πυρίκαυστο Ζώνη Θεσσαλονίκης. Το γραφείο του βρισκόταν στο Μέγαρο Βικτώρια (γρ. 19-20), διεύθυνση που χρησιμοποιούσε στις αιτήσεις όλων των πελατών του προς τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ήταν από τους λίγους μηχανικούς με αριθμό τηλεφώνου (τηλ. 69).

Ο Μαξ Ρούμπενς ήταν ένας από τους παραγωγικότερους αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου στη Θεσσαλονίκη.


old building
6-2


old building
6-12


old building
10-9


old building
10-11


old building
153-9


old building
153-9


old building
52-6


old building
20-9


old building
131-5


old building
150-7


old building
152-5


old building
147-2


old building
163-4


old building
142-7


old building
146-1