ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Σιάγας Γιώργος


Ο αρχιτέκτονας Γιώργος (Τζώρτζης) Σιάγας ήταν ο μεγαλύτερος γιος του μηχανικού Ιωάννη Σιάγα, που είχε δραστηριοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη ήδη από το 1890, ενώ ο μικρότερος γιος του ήταν ο αρχιτέκτονας Άγγελος Σιάγας. Ο Γιώργος Σιάγας εργάστηκε στη Πυρίκαυστο Ζώνη αφήνοντας σημαντικά έργα όπως το κτίριο Λαμνίδη στην οδό Αγίας Σοφίας 9.


old building
153-9


old building
153-9