ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Τζώνης Αλέξανδρος


Ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Τζώνης (1877-1951) πήρε το δίπλωμά του από την Αυτοκρατορική Σχολή Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης το 1901. Καταγόταν από την Εράτυρα. Εργάστηκε στην Πυρίκαυστο Ζώνη Θεσσαλονίκης από το 1924, αναλαμβάνοντας κυρίως έργα κατοικίας, με σπουδαιότερο το Μέγαρο Εράτυρα στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Ξεύξιδος. Το γραφείο του βρισκόταν στο Μέγαρο Σίγγερ 12.


old building
30-19