ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Τροφιμωφ & Χαλκιάς


Ο Βασίλης Τροφίμωφ και ο Μ. Χαλκιάς, αρχιτέκτονες μηχανικοί, συνεργάστηκαν σε σημαντικό αριθμό κτιρίων στην Πυρίκαυστο Ζώνη Θεσσαλονίκης. Το γραφείο τους βρισκόταν στην οδό Φράγκων 36, στο γρ. 40 του Αλλατίνι Χαν.