ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Γεωργακόπουλος Ανδρέας


Εμφανίζεται ως έφεδρος αξιωματικός και πολιτικός μηχανικός στην πρώτη συνάντηση που έγινε στις 2 Ιανουαρίου 1917 για την δημιουργία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τους Ελί Μοδιάνο, Τρύφωνα-Τριαντάφυλλο Νάτση, Γιώργο Αλιμπέρτη, Πέτρο Μοσχίδη, Δημήτριο Βασιλείου και Γεώργιο Μενεξέ αναλαμβάνουν την σύνταξη του καταστατικού του συλλόγου. Ο Ανδρέας Γεωργακόπουλος υπήρξε μέλος της «Επιτροπής επί των διπλωμάτων των μελών του Συλλόγου».

Στα αρχεία του ΤΕΕ εμφανίζεται ο επίσης πολιτικός μηχανικός Αναστάσιος Γεωργακόπουλος του Ανδρέα (αρ. μητρώου ΤΕΕ 213), ο οποίος πήρε το δίπλωμά του από το Ε.Μ.Π. το 1910. Πέθανε το 1937. Πιθανότατα πρόκειται για το υιό του Ανδρέα Γεωργακόπουλου.


old building
137-8


old building
52-5