ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
της Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης


Γεωργιάδης Ιωάννης


Ο πολιτικός μηχανικός Ιωάννης Γεωργιάδης εμφανίζεται σε καταχώρηση του 1940, με τίτλο «Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου» στα Τεχνικά Χρονικά [τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.] Από εκεί προκύπτει ότι απέκτησε το δίπλωμα του μηχανικού το 1937 από την Ανώτατη Τεχνική Σχολή της Γάνδης.

Εντοπίζεται μεταπολεμικά (1947) να εκδίδει άδεια οικοδόμησης οικοπέδου στην Πυρίκαυστο Ζώνη Θεσσαλονίκης.