ENGINEERS & ARCHITECTS
active in the Thessaloniki Burned Area


Dimitrios Andronikos
Avdis & Athanasios Tachtatzis Brothers
Dimitrios Varveris
Vasileios Vasileiadis
Andreas Georgakopoulos
Ioannis Georgiadis
Dimitrios Gkiokas
Apostolos Grekos
Anastasios Zachariadis
Emilios Imov
Georgios Kampanellos
Pavlos Kampas
Dimitris Karagiannakis
Dimitrios Kapsampelis
Konstantinos Kitsikis
Konstantinos Kokoropoulos
Andreas Lignadis
Giorgos Manousos
Maurice Matarasso
Eli Modiano
Symeon Mylonas
Konstantinos Giotopoulos
Efthymios Kotzampasoulis
Jacques Moshe
Konstantinos Nanos
Tryfon - Trianntafyllos G. Natsis
Ektoras Paikos
Xenophon Paionidis
Filimon O. Paionidis
Leonidas Palaiologos
Konstantinos Papadakis
Antonios Pappis
Nestoras Pisanis
Joseph Pleyber
Salvatore (Sotirios) Poselli
Maximilian (Max) Rubens
Giorgos Siagas
Djivre Albert
Alexandros Tzonis
Trofimov & Chalkias
Fejer & Danos
Eli Hassid Fernandes