Ιστορία της εβραϊκής οικοδομικής και αρχιτεκτονικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη:

Κτίρια με καταστήματα, γραφεία ή εργαστήρια (1922-1930)


Συντελεστές


Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Δρα Αναστασία Βαλαβανίδου στο αρχείο του Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης και αξιοποίησε όσους φακέλους της Πυρικαύστου περιοχής ήταν διαθέσιμοι με την συνεργασία της Σμαρώς Κατσάγγελου φοιτήτριας αρχιτεκτονικής. Οι ψηφιακές εφαρμογές έγιναν από την εταιρία MEI Ltd, με τεχνικό σύμβουλο τον Νίκο Πάχτα και υπεύθυνο προγραμματισμού τον Ευάγγελο Χριστοδουλίδη. Η επιμέλεια των κειμένων έγινε από τον Δρα Ευάγγελο Χεκίμογλου, που διηύθυνε το όλο πρόγραμμα, οι φωτογραφίσεις και ηχογραφήσεις από την κα Ηλιάνα Ερρέρα, ενώ τον επιχειρησιακό συντονισμό έκανε η κα Λούση Ναχμία. Τις μεταφράσεις έκανε ο κος Γιώργος Χρηστίδης. Στην έκθεση συνέβαλε και η κα Λιλή Άντζελ.


Η πραγματοποίησή του θα ήταν αδύνατη χωρίς τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών).